KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Danh mục từ viết tắt trong hồ sơ BHXH điện tử

Thông tư số 1101/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016 VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KHUÔN DẠNG HỒ SƠ VÀ CHUẨN TRAO ĐỔI DỮ LIỆU GIỮA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM PHIÊN BẢN 2.0 
 
Quy định danh mục viết tắt như sau:
 

Thuật ngữ

Ý nghĩa

Ghi chú

iGW

Dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về bảo hiểm giữa người nộp và cơ quan bảo hiểm để thực hiện đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử và khai bảo hiển xã hội điện tử

Cổng truyền/nhận hồ sơ điện tử của Cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội

BHXH

Bảo Hiểm Xã Hội

 

NKK

Người kê khai

 

CQBH

Cơ quan bảo hiểm

 

KKQM

Kê khai qua mạng

 

TP

Thành phố

 

SOAP

Simple Object Access Protocol

 

HTTP

The Hypertext Transfer Protocol

 

XML

Extensible Markup Language

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn