Đặt tên cho công thức của bạn với các phạm vi tên

 
Nếu bạn đang sử dụng các công thức phức tạp, bạn có thể cung cấp cho họ một cái tên để giúp bạn và nhóm của bạn hiểu và nhớ những gì họ đang có. Ví dụ, bạn có thể đặt tên đầu tiên công thức của bạn bán hàng quý 'FirstQuarterSales', hay công thức thuế thu nhập của bạn 'IncomeTax'. Điều này là rất hữu ích cho các bảng tính mà nhiều người đang làm việc.
 
Để làm điều này, hãy vào Formulas tab.
 
Nhấn vào Define Name và chọn các tế bào nó đề cập đến.
 
Bằng cách đặt tên tất cả các công thức khác nhau của bạn theo cách này, Excel giữ một danh sách của họ dưới danh quản lý nút, cho phép bạn chỉnh sửa chúng và áp dụng chúng vào các tế bào khác nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng.
54.236.234.60

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn