Điều gì đang chiếm thay đổi mức giá?

 
Năm 1979, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán tài chính (FASB) đã ban hành Tuyên Bố của chuẩn mực kế toán tài chính số 33 mang tên của mình báo cáo tài chính và giá cả thay đổi. (Bạn sẽ tìm thấy Tuyên bố ban đầu số 33 trên www.FASB.org.) Trong ngắn hạn, Tờ trình số 33 công ty lớn phải báo cáo các thông tin bổ sung về các tác động của thay đổi giá cả trên mình hàng tồn kho và tài sản của mình, nhà máy và thiết bị. (Vào những năm cuối thập niên 1970 Mỹ đã trải qua tỉ lệ lạm phát hai con số và SEC đã ủng hộ các báo cáo chi phí thay thế để phát triển kỹ năng giao tiếp
 
Một tiết lộ theo yêu cầu của Tuyên bố 33 là các báo cáo về tác động của lạm phát chung như được chỉ ra bởi sự thay đổi trong giá tiêu dùng mục lục. Nói cách khác, một công ty lớn đã tiết lộ trong phần thuyết minh của báo cáo tài chính một số lượng quan trọng sau khi điều chỉnh hàng tồn kho và tài sản, số lượng nhà máy và thiết bị cho những thay đổi trong sức mua của đồng đô la Mỹ. Việc công bố thứ hai báo cáo tác động của những thay đổi trong mức giá cụ thể của hàng tồn kho và tài sản, nhà xưởng và thiết bị. 
 
Năm 1986, FASB ban hành Tuyên Bố của số 89 mà không còn cần những báo cáo của các thông tin. Kết quả là, hầu hết các công ty ngừng các tính toán và báo cáo. Hai trong số các yếu tố quyết định để ngăn chặn những tính toán là thiếu sử dụng bởi các nhà phân tích tài chính và sự suy giảm về tỷ lệ lạm phát ở Mỹ Nói cách khác, kế toán cho những thay đổi mức giá không thể vượt qua các bài kiểm tra chi phí / lợi ích miễn phí 16 bài tập excel có lời giải .
 
3.87.147.184

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn