KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

 định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển huong dan hach toanTheo Thông tư 200/2014/TT-BTC, TT 156 QD 48 va 15
 
1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có
 
Tiền đang chuyển gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ đang chuyển trong các trường hợp sau:
 
- Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân hàng;
 
- Chuyển tiền qua bưu điện để trả cho doanh nghiệp khác;
 
- Thu tiền bán hàng chuyển thẳng vào Kho bạc để nộp thuế
 
2. Kết cấu của tài khoản 113 - Tiền đang chuyển
 
tai-khoan-113
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
 
Có TK 711 - Thu nhập khác
 
 
 Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:
 
 
Có TK 111 - Tiền mặt (1111, 1112).
 
 
Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 
Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, 1132)
 
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122)
 
 
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn