KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hạch toán Tài khoản 141 - Tạm ứng

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó.
 
Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. 
 
Người nhận tạm ứng (có tư cách cá nhân hay tập thể) phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp về số đã nhận tạm ứng và chỉ được sử dụng tạm ứng theo đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt. 
 
 Phải thanh toán dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước mới được nhận tạm ứng kỳ sau.
 
2. Kết cấu của tài khoản 141 - Tạm ứng
 
tai-khoan-141
 
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Nợ TK 141 - Tạm ứng
 
 
 
 
Nợ các TK 152,153, 156, 241, 331, 621,623, 627, 642, ...
 
 
Nợ TK 111 - Tiền mặt
 
 
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
 
 
Nợ các TK 152, 153,156, 241, 621, 622, 627,...
 
Có TK 111 - Tiền mặt
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn