KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ

Hướng dẫn các phương pháp Định khoản Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ theo thông tư 200/BTC và QĐ48
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. 
 
- Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;
 
- Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ;
 
- Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;
 
b) Kế toán nhập, xuất, tồn kho công cụ, dụng cụ trên tài khoản 153 được thực hiện theo giá gốc. 
 
c) Việc tính giá trị công cụ, dụng cụ tồn kho cũng được thực hiện theo một trong ba phương pháp sau:
 
- Nhập trước - Xuất trước;
 
- Thực tế đích danh;
 
- Bình quân gia quyền.
 
d) Kế toán chi tiết công cụ, dụng cụ phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ công cụ, dụng cụ. Công cụ, dụng cụ xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh,
 
đ) Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.
 
2. Kết cấu của tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ
 
ke-tcau-153
 
Bên Nợ:
 
- Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn;
 
 
- Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê;
 
 
Bên Có:
 
- Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê hoặc góp vốn;
 
 
- Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán giảm giá;
 
 
- Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
 
Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho.
 
Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ, có 4 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 1531 - Công cụ, dụng cụ
 
- Tài khoản 1532 - Bao bì luân chuyển
 
- Tài khoản 1533 - Đồ dùng cho thuê
 
- Tài khoản 1534 - Thiết bị, phụ tùng thay thế
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
 Mua công cụ, dụng cụ nhập kho, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (giá chưa có thuế GTGT )
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (số thuế GTGT đầu vào) (1331)
 
Có các TK 111, 112, 141, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
Trả lại công cụ, dụng cụ đã mua cho người bán, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (giá trị công cụ, dụng cụ trả lại)
 
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) (thuế GTGT đầu vào của công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán).
 
 
Xuất công cụ, dụng cụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh:
 
- Nếu giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến một kỳ kế toán được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh một lần, ghi:
 
Nợ các TK 623, 627, 641, 642
 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (1531, 1532).
 
- Ghi nhận doanh thu về cho thuê công cụ, dụng cụ, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 131,...
 
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
- Khi nhập khẩu công cụ, dụng cụ, ghi:
 
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ)
 
Có TK 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).
 
Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
 
Có TK 33381 - Thuế bảo vệ môi trường.
 
 Đối với công cụ, dụng cụ không cần dùng:
 
- Khi thanh lý, nhượng bán công cụ, dụng cụ kế toán phản ánh giá vốn ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
 
Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ, ghi:
 
Nợ TK 611 - Mua hàng
 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn