Hệ thống kế toán là gì?

Hệ thống kế toán là gì?

Một hệ thống kế toán là hệ thống dùng để quản lý thu nhập, chi phí, và các hoạt động tài chính khác của một doanh nghiệp

0982.686.028