Dòng tiền đã trừ thuế là gì?

 
Tôi xem tiền thuần dòng thuế là số lượng tiền mặt dành trừ đi các khoản tiết kiệm thuế thu nhập khi số tiền được khấu trừ trên tờ khai thuế thu nhập của công ty. 
 
Để minh họa điều này, chúng ta hãy giả định rằng một tập đoàn của Mỹ trả một mức thuế suất thuế thu nhập liên bang và tiểu bang kết hợp của 40% vào tăng cuối cùng của thu nhập. Nếu công ty này dành thêm $ 10,000 cho một khoản khấu trừ thuế kinh doanh chi phí , thu nhập chịu thuế sẽ giảm $ 10,000. Điều này có nghĩa rằng các công ty sẽ tiết kiệm được chi trả $ 4,000 trong thuế thu nhập (ít thu nhập chịu thuế được đánh thuế ở mức 40% $ 10,000). 
 
Trong tình huống này, lưới dòng tiền thuế là $ 6,000 bao gồm $ 10,000 trả cho các chi phí kinh doanh trừ đi $ 4.000 thuế thu nhập sẽ không phải trả tiền.
3.80.60.248

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn