GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TT133/2016/TT-BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TT133/2016/TT-BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TT133/2016/TT-BTC Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính file excel và misa

0982.686.028