KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa)
 
Hàng hóa, vật tư bao gồm:
 
- Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc đã chấp nhận thanh toán
 
- Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã về đến doanh nghiệp
 
 Kế toán hàng mua đang đi đường được ghi nhận trên tài khoản 151 theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”.
 
Trong tháng, nếu hàng về nhập kho, kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn mua hàng ghi sổ trực tiếp vào các tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”, tài khoản 156 “Hàng hóa”, tài khoản 158 “Hàng hoá kho bảo thuế”.
 
 
2. Kết cấu của tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường
 
 
tai-khoan-151
 
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
- Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào hóa đơn mua hàng của các loại hàng mua chưa về nhập kho, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
 
Có các TK 111, 112, 141,...
 
- Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị hàng mua bao gồm cả thuế GTGT
 
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
 
Nợ TK 156 - Hàng hóa
 
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán; hoặc
 
Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
 
Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý
 
 
Nợ TK 611 - Mua hàng
 
Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
 
 
 
Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường
 
Có TK 611 - Mua hàng.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn