ke-toan-thuc-te

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. 
 
- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán.
 
- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.
 
- Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.
 
b) Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động tài chính...).
 
c) Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.
 

Kết cấu của tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh

tai khoan 911

Hạch toán tài khoản 911

 
Bên Nợ:
 
- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;
 
- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;
 
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;
 
- Kết chuyển lãi.
 
Bên Có:
 
- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa.
 
- Kết chuyển lỗ.
 
- Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác.
 
 
Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.
 
Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
 
- Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
 
- Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần ghi:
 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính ghi:
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
 
Nợ TK 711 - Thu nhập khác
 
- Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại.
 
-  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 635 - Chi phí tài chính
 
Có TK 811 - Chi phí khác.
 
- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 641 - Chi phí bán hàng.
 
- Kết chuyển lãi, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 
- Kết chuyển lỗ, ghi:
 
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
- Kết chuyển lãi, ghi:
 
Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 336 - Phải trả nội bộ.
 
 

Liên quan: Chua co du lieu

Comment lời nhắn:
mình đang tìm tài liệu đẻ làm bài thuyết trình về xác đinh kết quả kinh doanh ma tìm hoài ma không được


>>> Bạn đang có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học kế toán hãy đăng ký để lại thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá trực tiếp cho bạn
dang ky hoc ke toan

>>> Bài Viết Xem Nhiều Nhất

- Lịch khai giảng kế toán Hà Nội
- Khóa học thực hành kế toán trên excel
- Khai trương cơ sở Bình Dương Giảm 50% Học phí
- Khóa học kế toán cho người đã biết kế toán
- Khóa học kế toán dành cho người chưa biết
- Khóa học kế toán xây lắp
- Khóa học phần mềm kế toán Misa, Fast
- Nhận dạy kèm riêng kế toán 1 - 1
- Học kế toán theo thông tư 200/BTC

>>> Nếu bạn thấy Hay hãy Like và Chia sẻ cho bạn bè giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn muốn nhận thông tin hay tài liệu mới nhất comment email của bạn ở phía dưới. Xin cảm ơn


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn