Chức năng Excel BESSELI

Hướng dẫn bạn cách sử dụng làm bài tập nâng cao Hàm functions BESSELI trong Excel mọi phiên bản 2007 2010 2013
 
cơ bản Mô tả
 
Các chức năng Excel BESSELI tính chức năng Bessel sửa đổi , tôi n (x), (còn được gọi là hàm Bessel hyperbol). Các chức năng này là tương đương với các chức năng Bessel , đánh giá cho các đối số hoàn toàn tưởng tượng.
 
Cú pháp của hàm BESSELI là:
 
BESSELI ( x , n )
nơi mà các chức năng lập luận là:
 
x - Các giá trị mà tại đó hàm được đánh giá.
n -
Một số nguyên dương, đại diện cho thứ tự của các chức năng.
 
(Nếu giá trị cung cấp của n là một số thập phân, đây là cắt ngắn để một số nguyên bằng Excel).
 

Chức năng Ví dụ BESSELI

 
Biểu đồ hiển thị thay đổi Bessel Chức năng, In (x), trong thứ tự 1, 2 và 3
Thứ tự 1, 2 & 3 Được thay đổi hàm Bessel tôi n (x)
Các biểu đồ bên phải cho thấy thứ tự 1, 2 và 3 chức năng Bessel sửa đổi, tôi n (x).
 
Nếu bạn muốn tính giá trị của lệnh 1 được sửa đổi Bessel chức năng tại x = 4,5, điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chức năng Excel BESSELI, như sau:
 
= BESSELI (4,5, 1)
 
trong đó cung cấp các kết quả 15,38922293 .
 
 
Xem trang web của Microsoft Office để biết thêm chi tiết về các chức năng của Excel BESSELI.
 

Lỗi Chức năng BESSELI

 
Nếu bạn nhận được một lỗi từ hàm Excel BESSELI này có khả năng là một trong những cách sau:
 
lỗi thường gặp
# NUM! - Xảy ra nếu giá trị cung cấp của n là <0.
#GIÁ TRỊ! - Xảy ra nếu bất kỳ của các đối số cung cấp là không phải số.
3.80.60.248

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn