Các hồ sơ cần thiết đối với lao động trong DN

Bạn làm kế toán bạn phải biết được một nhân viên kế toán cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ gì, đầy đủ nhất, hợp lý nhất. Tuy nhiên phần này tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp bạn nhé. Tuỳ vào từng đối tượng cụ thể chia ra làm 03 đối tượng như sau:
 
1.Đối với lao động thường xuyên
 
Lao động thường xuyên là những người đã ký hợp đồng lao động dài hạn với công ty ( thời gian ký hợp đồng trên 3 tháng ).
 
Thủ tục bắt buộc phải có :
 
- Đăng ký các trường hợp giảm trừ gia cảnh cho người lao động ( nếu có )
 
- Hồ sơ lao động : Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh, CMTND…(hồ sơ công chứng )
 
- Đăng ký Mã số thuế các nhân cho người lao động ( nếu người lao động chưa có )
 
- Hợp đồng lao động
 
- Làm thủ tục đóng bảo hiểm theo quy định
 
- Các quyết định do Giám đốc ban hành : QĐ bổ nhiệm, QĐ tăng lương….
 
- Quy chế tiền lương của doanh nghiệp  ( nêu rõ mức hưởng và điều kiện hưởng )
 
 
2.Đối với lao động thời vụ
 
Lao động thời vụ là những người ký hợp đồng thời vụ với doanh nghiệp ( thời gian ký dưới 3 tháng )
 
Doanh nghiệp có thể ký hợp đồng thời vụ với người lao động dưới 1 trong 2 hình thức sau :
 
- Ký với 1 người đại diện : Hồ sơ cần có
 
+Làm thủ tục đóng bảo hiểm theo quy định
 
+Danh sách lao động : ghi rõ họ tên, số CMTND, quê quán..
 
+Làm thủ tục đăng ký MSTC cá nhân ( nếu người lao động chưa có )
 
+Giấy ủy quyền (Biên bản thỏa thuận ) của những người lao động có tên trong danh sách cử một người làm đại diện đứng ra ký hợp đồng
 
+Tập hợp CMTND của người lao động
 
- Ký trực tiếp với từng người : hồ sơ cần có là CMTND của người lao động,làm thủ tục đóng bảo hiểm
 
3.Lao động vãng lai
 
Lao động vãng lai là những người mà doanh nghiệp thuê và chi trả theo từng lần phát sinh
 
Thủ tục bao gồm :
 
+ Hợp đồng giao việc, khoán việc
 
+ CMTND
 
+ Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành
 
3.80.60.248

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn