Lỗi không lập Thông báo phát hành hóa đơn

Lỗi không lập Thông báo phát hành hóa đơn

Lỗi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng Mức xử phạt: 6 – 18 triệu đồng.

0982.686.028