KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hoá đơn gtgt, hoá đơn đỏ, hoá đơn tài chính là gì

 
Hóa đơn Giá trị gia tăng (Hóa đơn VAT) (hay còn gọi là Hóa đơn tài chính hay Hóa đơn đỏ) là hóa đơn chính thức do Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đã được lớp học kế toán thực tế MINH VIỆT đăng tải rất đầy đủ chi tiết cho bạn.
 
hoa-don-gtgt
 

Yêu cầu trên hóa đơn VAT Thông tin

 
Hóa đơn GTGT phải thể hiện:
 
 
- tên đầy đủ, địa chỉ và số đăng ký của người cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà hoá đơn liên quan,
 
- họ, tên, địa chỉ của người mà hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp,
 
- trong trường hợp của một phụ trách ngược lại (trừ một nguồn cung cấp các dịch vụ xây dựng chịu thuế Hợp đồng có liên quan) cung cấp mã số thuế giá trị gia tăng của người mà cung cấp đã được thực hiện và một dấu hiệu cho thấy một trách ngược được áp dụng.
 
- trong trường hợp của một nguồn cung cấp hàng hóa, khác với một nguồn cung cấp phụ trách ngược lại, để một người đăng ký thuế giá trị gia tăng tại nước thành viên khác, mã số thuế giá trị gia tăng của người đó tại Nước thành viên và một dấu hiệu cho thấy các hóa đơn liên quan đến một nguồn cung cấp nội Cộng đồng của hàng hoá.
 
- số lượng và tính chất của hàng hóa được cung cấp hoặc mức độ và tính chất của các dịch vụ,
 
- ngày mà hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc, trong trường hợp thanh toán sớm trước khi hoàn thành việc cung cấp, ngày mà các thanh toán trên tài khoản được thực hiện, trong chừng mực ngày khác với ngày phát hành hóa đơn,
 
đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp:
 
- đơn giá chưa có thuế GTGT,
 
- có giảm giá hoặc giảm giá không bao gồm trong đơn giá, và
 

- việc xem xét bao gồm thuế GTGT.

 
đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, ngoài các đồ phụ trách ngược lại:
 
- việc xem xét bao gồm thuế cho mỗi tốc độ (bao gồm cả zero-rate) của thuế GTGT, và
tỷ lệ VAT.
 
thuế GTGT phải nộp đối với việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ, ngoại trừ trong trường hợp:
 
- một đảo ngược cung cấp phí, hoặc
 
- hàng hoá cung cấp:
 
- theo kế hoạch lợi nhuận cho hàng second-hand, hoặc
 
- theo chương trình đặc biệt cho bán đấu giá,
 
Chúc bạn thành công !

Bình luận

Đào Văn Hải Đào
2019-01-04 07:47:49

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn