Kế toán kho
Công việc kế toán kho cần biết?

Công việc kế toán kho cần biết?

Công việc kế toán kho cần biết? Điều quan trọng là giao dịch hợp lệ và có liên quan Kiểm soát tín dụng và các khoản phải trả
Phương pháp lão hóa là gì?

Phương pháp lão hóa là gì?

Các phương pháp lão hóa thường đề cập đến các kỹ thuật được sử dụng để xác định dư nợ tín dụng cần thiết trong các tài khoản phụ cấp cho Nợ nghi ngờ (hoặc khó đòi) Tài khoản
Những cách để định giá hàng tồn kho là gì?

Những cách để định giá hàng tồn kho là gì?

Có bao nhiêu cách để xác định hàng tồn kho và có Những cách để định giá hàng tồn kho là gì?
Một chi phí sai là gì?

Một chi phí sai là gì?

Nói chung là chi phí đúng là sự khác biệt giữa số tiền thực tế của chi phí và số tiền ngân sách hoặc kế hoạch của mình.
Điều chỉnh hàng tồn kho phương pháp định kỳ

Điều chỉnh hàng tồn kho phương pháp định kỳ

Tại sao và làm thế nào để bạn điều chỉnh các tài khoản hàng tồn kho trong các phương pháp định kỳ?
Tại sao doanh thu hàng tồn kho lại quan trọng?

Tại sao doanh thu hàng tồn kho lại quan trọng?

Quay hàng tồn kho là quan trọng bởi vì một công ty thường có một số lượng đáng kể tiền gắn lên trong nó hàng tồn kho
Làm thế nào để xác định chi phí của thiếu hàng tồn kho?

Làm thế nào để xác định chi phí của thiếu hàng tồn kho?

Các chi phí khoảng thiếu hàng tồn kho là sự khác biệt giữa 1) chi phí của hàng tồn kho đó là thực sự trên tay, và 2) chi phí hàng tồn kho mà phải có mặt dựa trên hồ sơ của công ty.
sự khác biệt giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán ra là gì?

sự khác biệt giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán ra là gì?

sự khác biệt giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán ra là gì? chi phí của sản phẩm (hoặc đầu vào) thay đổi trong năm, các công ty phải tuân theo một giả định dòng chi phí

0972.868.960