Kế toán tiền lương
Mô tả công việc kế toán tiền lương

Mô tả công việc kế toán tiền lương

Mô tả công việc kế toán tiền lương phải làm Lương Kế toán Mô tả công việc mẫu, nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán tiền lương như thế nào.
Làm thế nào để bạn tính toán doanh thu nhân viên?

Làm thế nào để bạn tính toán doanh thu nhân viên?

Làm thế nào để bạn tính toán doanh thu nhân viên? Để tính toán doanh thu nhân viên , tôi sẽ sử dụng các báo cáo tiền lương W-2 của năm gần nhất.
Hạch toán tiền lương cuối tháng theo TT200

Hạch toán tiền lương cuối tháng theo TT200

Hướng dẫn chi tiết về cách Hạch toán tiền lương cuối tháng theo TT200 chi trả cho nhân viên hàng tháng vào các tài khoản kế toán
Nghiệp vụ hạch toán tiền lương cuối tháng QĐ48

Nghiệp vụ hạch toán tiền lương cuối tháng QĐ48

Hướng dẫn Nghiệp vụ hạch toán tiền lương cuối tháng QĐ48 tiền thưởng chi trả cho nhân viên vào cuối tháng.
hồ sơ cần thiết đối với lao động trong DN

hồ sơ cần thiết đối với lao động trong DN

Các hồ sơ cần thiết đối với lao động trong DN Đối với lao động thường xuyên Đối với lao động thời vụ Lao động vãng lai
Tiền lương chưa thanh toán

Tiền lương chưa thanh toán

Hướng dẫn bạn cách tính Tiền lương chưa thanh toán cho nhân viên do trả chậm so với quy định
Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là gì?

Bạn hiểu Kế toán tiền lương là gì? các cách thanh toán tiền lương cho nhân viên hiện nay
Tiền lương, tiền công, và làm thêm giờ phải trả tiền

Tiền lương, tiền công, và làm thêm giờ phải trả tiền

Cách tính Tiền lương, tiền công, và làm thêm giờ phải trả tiền cho người lao động làm việc hằng ngày tại doanh nghiệp bạn
Bảng tổng hợp điều chỉnh lương hưu 2016

Bảng tổng hợp điều chỉnh lương hưu 2016

Bảng tổng hợp điều chỉnh lương hưu 2016 Kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 Chốt mức lương tối thiểu vùng 2017, Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2017: Chỉ tăng 7,3%, Đề xuất tăng lương tối thiểu chỉ 5%: Quá tệ bạc với người lao động, Lương tối thiểu có thể tăng 100.000-350.000 đồng/tháng
Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Bạn muốn biết được Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 của các khu vực trên cả nước bạn có thể xem mức lương tối thiểu khu vực bạn tại đây
Lương kế toán là gì?

Lương kế toán là gì?

Lương kế toán liên quan đến việc ghi âm của một công ty bồi thường của nhân viên bao gồm ương gộp, lương, thưởng, hoa hồng..

0972.868.960