Kết hợp dữ liệu từ nhiều ô thành một ô

 
Nếu bạn có dữ liệu trong nhiều ô mà bạn muốn kết hợp vào một lần di động, bạn có thể sử dụng các CONCATENATE chức năng để làm điều đó tự động.
 
Điều này có thể được thực sự tiện dụng khi bạn đang làm việc với các bảng tính có tên chia thành các cột khác nhau cho tên đầu tiên và cuối cùng tên, hoặc tên nhà cung cấp của bạn trong một cột và các điều khoản thanh toán của họ trong khác.
 
Để làm điều này, chèn một cột mới, nơi bạn muốn kết hợp dữ liệu của bạn xuất hiện.
 
Chọn một ô trong cột, sau đó gõ = CONCATENATE (A1, B1) vào thanh công thức với các tham chiếu ô có liên quan của bạn cho những dữ liệu mà là để được kết hợp.
 
Để giữ một không gian giữa các dữ liệu khác nhau, sử dụng công thức này: = CONCATENATE (A1, "", B1) . Các ",", giữ cho không gian giữa các dữ liệu, vì vậy đừng quên nó!
 
dữ liệu mới của bạn sẽ xuất hiện trong các tế bào.
54.83.93.85

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn