Kế toán cần tránh những sai sót sau đây

Bạn nào làm kế toán cần biết Làm kế toán cần tránh những sai sót nào, hạn chế sai lầm đó ra làm sao tốt nhất

1. Về chứng từ

 
Các mẫu chứng từ ghi chép không đúng mẫu hoặc đúng mẫu nhưng ghi chép không đúng quy định, ghi thiếu các yếu tố trên mẫu chứng từ, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan.
 
Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.
 
 Các khoản chi thuộc nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi..; không phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, đơn vị hạch toán vào chi phí như chi ngày 8/3, chi cho tài trợ, ủng hộ, khen thưởng cá nhân trong công ty… phải điều chỉnh lấy từ quỹ.
 
- Mẫu phiếu thu, phiếu chi không đúng mẫu
 
- Một số khoản chi trên 100.000 đồng không có Hóa đơn tài chính.
 
 Các khoản chi lớn không có hóa đơn tài chính… cần thống kê để loại ra khỏi chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế như:
 
+ Thanh toán chi khoán tiền điện thoại chỉ có danh sách ký nhận, không có hóa đơn kèm theo…
 
+ Chi phí thuê nhà của cá nhân không có hóa đơn tài chính
 
+ Thanh toán chi độc hại bằng tiền mặt, không bằng hiện vật và có chứng từ gốc kèm theo.
 
+ Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính logic về mặt thời gian
 
+ Ngày trên Đề nghị thanh toán sau ngày Hóa đơn tài chính
 
+ Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính đầy đủ.
 
sai-lam-ke-toan

Hạn chế sai lầm trong kế toán

 

Chi phí cho nhân viên

 
- Các bảng lương thiếu không có chữ ký của người nhận tiền.
 
 Chi ăn ca theo mức cố định tháng hoặc chi ăn ca theo số ngày/đơn giá 
 
 Chi làm thêm giờ không có giấy báo làm thêm giờ.
 

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 
- Chi sửa chữa lớn không có biên bản bàn giao đưa vào sử dụng
 
- Chi đào tạo học nghiệp vụ thiếu Quyết định cử di học,
 
- Chi sửa chữa vật dụng hỏng không có giấy báo hỏng, chi phí sửa chữa xe không có biên bản xác nhận tình trạng kỹ thuật
 
 Chi phí sửa chữa lớn đó ghi nhận vào tăng nguyên giá tài sản cố định
 

Thanh toán công nợ

 
- Việc ký kết hợp đồng còn chưa đúng theo quy định của pháp luật, chưa chặt chẽ.
 
- Chi tiếp khách không ghi rõ tiếp khách nào.
 
- Đơn vị thực hiện chi trả tiền hàng cho bên thứ 3 không phải là đại diện theo pháp luật của người cung cấp hàng hóa cũng như không có giấy ủy quyền của người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.
 
 

Chi phí bằng tiền

 
- Một số khoản chi hội thảo, hội nghị thiếu danh sách đại biểu.
 
- Chi phí cấp phát quà tết không có danh sách đính kèm.
 
- Chứng từ xin thanh toán chi phí tiếp khách không thể hiện rõ tiếp khách nào.
 
- Khoản chi hội nghị khách hàng không có danh sách khách hàng mời đính kèm.
 
 
Thực hiện ký kết hợp đồng vượt phân cấp
 
Chưa thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng
 
Chưa ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng bổ sung
 
Chưa theo dõi chặt chẽ các hợp đồng
 

2. Về hạch toán

 
- Hạch toán nội dung không đúng tài khoản đối ứng.
 
Ví dụ: Một số khoản chi phí do bỏ sót từ những năm trước đơn vị đang hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ mà không theo dõi hạch toán trên Tài khoản " chi phí khác" theo quy định.
 
 
- Lập phiếu thu không phù hợp với thời điểm thực tế thu tiền.
 
- Hạch toán khoản tiền gửi có kỳ hạn trên TK 112.
 
- Hạch toán thu tiền và chi trả tiền chưa kịp thời.
 
- Hạch toán vốn cho vay ngắn hạn Ngân hàng A trên TK 112.
 
- Hạch toán một số nghiệp vụ không có cơ sở hoặc không kịp thời hoặc bị trùng 2 lần.
 
- Hạch toán khoản vay lấy lãi trên TK 112.

3. Về lưu trữ chứng từ

- Việc lưu trữ các chứng từ thanh toán còn chưa kịp khoa học như chứng từ công nợ lưu cùng chứng từ thanh toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
 
- Một số khoản chi có nhiều nội dung và nhiều chứng từ chi đính kèm, tuy nhiên đơn vị chưa lập bảng kê chi phí điều này làm khâu kiểm soát chứng từ khó khăn.
 
 
 
 
3.85.143.239

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn