Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định

Từ ngày 01/8/2016 Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí và hóa đơn có hiệu lực.
Các lỗi vi phạm sau đây: 
 
Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định
 
Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định
 
Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế
 
Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê
 
Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định.
 
Lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.
 
Có chung mức xử phạt:  4 – 8 triệu đồng.
3.85.143.239

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn