KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 
Lời giải bài tập định khoản kế toán thương mại, sản xuất, dịch vụ, xây lắp và xuất nhập khẩu hay chi tiết cho học viên

Bài tập định khoản kế toán 1

Doanh nghiệp Trần Anh sản xuất kinh doanh sản phẩm X, đầu tháng 6/N có tình hình như sau: (Đvt: 1.000 đ)
 
- SP X gửi bán 3.000kg, giá thành thực tế 86/kg
 
- Không có sản phẩm tồn kho
 
Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
 
1. Xuất kho nguyên vật liệu chính để chế biến sản phẩm X 300.000.
 
2 Tính ra tiền lương phải trả lao động trực tiếp 82.000, nhân viên quản lý phân xưởng 5.000, nhân viên bán hàng 3.000, nhân viên quản lý doanh nghiệp 12.000 đ.
 
3 Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng từ năm trước vào chi phí sản xuất 4.500, chi phí bán hàng 6.200, chi phí quản lý doanh nghiệp 3.100.
 
4 Tính khấu hao TSCĐ trong tháng 15.000, trong đó bộ phận sản xuất 9.000, bộ phận bán hàng 2.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 5.000.
 
5 Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về việc khách hàng thanh toán 2.000kg sản phẩm X gửi bán tháng trước với giá có VAT 10% là 121/kg.
 
Yêu cầu:
 
1 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh biết DN tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.
 
2 Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 6/N.
 
 

Bài tập định khoản có lời giải 2

 
Số dư các tài khoản vào ngày 30/4/2014 của đơn vị kế toán Cửu Long như sau:
 
-TK 154 : 2.510.000
 
- TK 152: 200kg x 35.000đ/kg
 
- TK 156(A): 100sp x 40.000đ/kg
 
-Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX. Đơn vị áp dụng phương pháp khấu trừ.Vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ, Hàng hóa xuất kho theo phương pháp nhập trước-xuất trước ( FIFO).Trong tháng 5/2014, có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
 
1.Mua và nhập kho 1000kg nguyên vật liệu , giá chưa thuế 36.500đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho là 1.600.000đ,VAT 10%,phí vận chuyển đã trả bằng tiền tạm ứng của nhân viên đi mua hàng. Tiền hàng chưa thanh toán người bán.
 
2 Đơn vị trích tiền gửi ngân hàng để trả nợ vay ngắn hạn 120.000.000đ, ( Ngân Hàng đã báo Nợ)
 
3  Mua nhập kho 300kg nguyên vật liệu, giá chưa thuế 35.000đ/kg, thuế GTGT 10%, đã chuyển khoản trả nợ người bán.( Ngân Hàng đã báo Nợ).
 
4. Xuất kho 300kg nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm.
 
5.Xuất kho 500kg nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm.
10.Tiền lương phải trả cho người lao động trong tháng được phân bổ như sau:
-Tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 30.000.000đ
-Tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng: 18.000.000
-Tiền lương nhân viên bộ phận bán hàng: 15.000.000
-Tiền lương nhân viên bộ phận QLDN: 10.000.000
 
5Trong tháng sản xuất thu hồi và nhập kho phế liệu: 6.100.000
 
 
6 Xuất bán 900 thành phẩm K, với giá bán chưa thuế là 150.000/SP, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền khách hàng.
-Định khoản các nghiệp vụ trên, tính giá thành thành phẩm K, xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Biết cuối tháng đơn vị có 1 khoản chi phí không hợp lệ là 3.500.000 đ và DN sử dụng quy trình sản xuất giản đơn.Thuế TNDN theo quy định hiện hành.
 

Hướng dẫn giải bài tập định khoản kế toán 3

 
Nhượng bán một thiết bị sản xuất nguyên giá 50000 giá trị hao mòn lũy kế 30000 .giá bán thiết bị này chưa thuế 25000 Tvat 2500 thu bằng tiền gửi ngân hàng. Tiền thuê vận chuyển thiết bị đến cho người mua giá chưa thuế là 3000 Tvat 5% doanh nghiệp phải chịu và đã thanh toán bằng tiền mặt

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào