Lỗi Không hủy hoặc hủy hoá đơn GTGT không đúng quy định

Từ ngày 01/8/2016 Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí và hóa đơn có hiệu lực.

Lỗi vi phạm: Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.

 
Mức xử phạt: 2 – 4 triệu đồng.
 
Buộc hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.
184.73.14.222

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn