Lỗi Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn

Từ ngày 01/8/2016 Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí và hóa đơn có hiệu lực.
 
Lỗi vi phạm: Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 
Mức xử phạt: 200.000 – 1.000.000 đồng
184.73.14.222

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn