Theo bạn Lợi nhuận trên vốn đầu tư là gì ? Công thức tính lợi nhuận trên vốn đầu từ cho doanh nghiệp của mình áp dụng công thức nào.
 
Học Kế Toán Thực Hành đưa ra định nghĩa như sau: Lợi nhuận trên vốn đầu tư ( ROIC ) là thước đo hiệu quả tài chính thể hiện như là một tỷ lệ phần trăm đó là một số liệu rất hữu ích cho việc đánh giá bao nhiêu lợi nhuận một công ty được tạo ra cho mỗi đô la được đầu tư vào nó. Khi so sánh với chỉ nhìn vào tỷ suất lợi nhuận của một công ty, ROIC cung cấp cho bạn một hình ảnh tốt hơn như thế nào có hiệu quả một công ty được sử dụng số vốn đã đầu tư vào nó để tạo ra thu nhập. Đây là khóa học quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư tiềm năng biết đang xem xét đầu tư vào một tổ chức. 
 

Công thức chung để tính ROIC là

 
ROIC = Thu nhập ròng sau thuế ÷ vốn đầu tư
 
Vốn đầu tư đại diện cho đầu tư trong công ty, có thể là tài trợ thông qua các khoản vay hay vốn chủ sở hữu, đã được sử dụng để tạo ra thu nhập. Các phương pháp cơ bản cho đến lúc vốn đầu tư là:
 
Vốn đầu tư = Tổng số vốn chủ sở hữu + Tổng số dài hạn nợ
 

Làm thế nào viết được tính lợi nhuận trên vốn đầu tư?

 
Tầm quan trọng của xét năm của một công ty so với năm ROIC thay đổi tùy theo loại hình công ty trong việc xem xét, như là trường hợp với nhiều số liệu lợi nhuận khác. Đối với các ngành công nghiệp có xu hướng làm cho các khoản đầu tư lớn về vốn, chẳng hạn như dầu khí, sản xuất, và các chuỗi bán lẻ thậm chí lớn, tính toán ROIC là đặc biệt là thông tin. Đối với các đơn vị dịch vụ dựa trên đòi hỏi đầu tư chỉ nhỏ về vốn để tạo ra ROIC doanh thu là ít hữu ích. 
 
Khi nhìn vào ROIC nó cũng quan trọng để xem xét những gì các chi phí vốn (lãi vay) là dành cho các công ty mà bạn đang nhìn. Nếu so với năm chi phí của công ty vốn vượt quá lợi nhuận trên vốn của công ty là thực sự mất giá trị cho mỗi đô la thêm đầu tư vào nó.
 
Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với bất kỳ công ty trong thời gian dài. Điều đó nói rằng, trong trường hợp quản lý đang tích cực cải thiện lợi nhuận trên vốn đầu tư, thông qua bán ra các tài sản hoạt động kém hoặc các kế hoạch kinh doanh khác, một công ty vẫn có thể là một mục tiêu đầu tư tốt ngay cả khi ROIC là thấp hơn so với chi phí vốn.
 
3.87.147.184

Bình luận

Vương co nuong
2018-09-13 08:38:10

Tuy nhiên, chi mẫu biên bản góp vốn kể trong tổng chi phí, Chi phí đào tạo mẫu biên bản hủy hợp đồng được chi trả theo thời gian. đào tạo dịch vụ kiểm toán fdi ở bắc ninh được chi và bảo trì, thường mẫu biên bản cuộc họp công ty Chi phí nâng cấp là một phần đáng mẫu biên bản giao nhận tài sản và nâng cao phải

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn