Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Dragonagri 1 Mã số thuế: 1001151998 Địa chỉ: Km3+500, đường Hùng Vương, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
 
Công Ty Cổ Phần Dragonagri 1
Mã số thuế: 1001151998 
Địa chỉ: Km3+500, đường Hùng Vương, Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Báu
Ngày cấp giấy phép: 01/10/2018
Ngày hoạt động: 01/10/2018
 
Ngàng Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác   1120
2 Trồng cây lấy củ có chất bột   1130
3 Trồng cây mía   1140
4 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào   1150
5 Trồng cây lấy sợi   1160
6 Trồng cây có hạt chứa dầu   1170
7 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 118  
8 Trồng rau các loại   1181
9 Trồng đậu các loại   1182
10 Trồng hoa, cây cảnh   1183
11 Trồng cây hàng năm khác   1190
12 Trồng cây ăn quả 121  
13 Trồng nho   1211
14 Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới   1212
15 Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác   1213
16 Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo   1214
17 Trồng nhãn, vải, chôm chôm   1215
18 Trồng cây ăn quả khác   1219
19 Trồng cây lấy quả chứa dầu   1220
20 Trồng cây điều   1230
21 Trồng cây hồ tiêu   1240
22 Trồng cây cao su   1250
23 Trồng cây cà phê   1260
24 Trồng cây chè   1270
25 Chăn nuôi gia cầm 146  
26 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm   1461
27 Chăn nuôi gà   1462
28 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng   1463
29 Chăn nuôi gia cầm khác   1469
30 Chăn nuôi khác   1490
31 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp   1500
32 Hoạt động dịch vụ trồng trọt   1610
33 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi   1620
34 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch   1630
35 Xử lý hạt giống để nhân giống   1640
36 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan   1700
37 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 810  
38 Khai thác đá   8101
39 Khai thác cát, sỏi   8102
40 Khai thác đất sét   8103
41 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón   8910
42 Khai thác và thu gom than bùn   8920
43 Khai thác muối   8930
44 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu   8990
45 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên   9100
46 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác   9900
47 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010  
48 Chế biến và đóng hộp thịt   10101
49 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác   10109
50 Chế biến và bảo quản rau quả 1030  
51 Chế biến và đóng hộp rau quả   10301
52 Chế biến và bảo quản rau quả khác   10309
53 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104  
54 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai   11041
55 Sản xuất đồ uống không cồn   11042
56 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629  
57 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ   16291
58 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện   16292
59 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa   17010
60 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702  
61 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa   17021
62 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn   17022
63 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu   17090
64 In ấn   18110
65 Dịch vụ liên quan đến in   18120
66 Sao chép bản ghi các loại   18200
67 Sản xuất than cốc   19100
68 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế   19200
69 Sản xuất hoá chất cơ bản   20110
70 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ   20120
71 Bán mô tô, xe máy 4541  
72 Bán buôn mô tô, xe máy   45411
73 Bán lẻ mô tô, xe máy   45412
74 Đại lý mô tô, xe máy   45413
75 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy   45420
76 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543  
77 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   45431
78 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   45432
79 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   45433
80 Bán buôn thực phẩm 4632  
81 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt   46321
82 Bán buôn thủy sản   46322
83 Bán buôn rau, quả   46323
84 Bán buôn cà phê   46324
85 Bán buôn chè   46325
86 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 46326
87 Bán buôn thực phẩm khác   46329
88 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641  
89 Bán buôn vải   46411
90 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác   46412
91 Bán buôn hàng may mặc   46413
92 Bán buôn giày dép   46414
93 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659  
94 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng   46591
95 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592
96 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593
97 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594
98 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595
99 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu   46599
100 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663  
101 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631
102 Bán buôn xi măng   46632
103 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633
104 Bán buôn kính xây dựng   46634
105 Bán buôn sơn, vécni   46635
106 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636
107 Bán buôn đồ ngũ kim   46637
108 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639
109 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669  
110 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 46691
111 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)   46692
112 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh   46693
113 Bán buôn cao su   46694
114 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt   46695
115 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép   46696
116 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại   46697
117 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu   46699
118 Bán buôn tổng hợp   46900
119 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47110
120 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719  
121 Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại   47191
122 Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 47199
123 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh   47210
124 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722  
125 Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh   47221
126 Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh   47222
127 Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh   47223
128 Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh 47224
129 Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh   47229
130 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh   47230
131 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh   47240
132 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh   47300
133 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 4751  
134 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh   47511
135 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh   47519
136 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782  
137 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ   47821
138 Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ   47822
139 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ   47823
140 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510  
141 Khách sạn   55101
142 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày   55102
143 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày   55103
144 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự   55104
145 Cơ sở lưu trú khác 5590  
146 Ký túc xá học sinh, sinh viên   55901
147 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm   55902
148 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu   55909

 

3.85.143.239

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn