ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Mẫu Bản kê khai thông tin đăng ký thuế GTGT môn bài tiêu thụ đặc biệt, môi trường, nhập khẩu, tiền đất..TNCN, TNDN QĐ48 và TT200

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

(Của:.................................................................................................................

......................................................................................................................... )

 

STT

Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ khai đăng ký thuế

1

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

- Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: Nhà số 10 Đường Lê Trọng Tấn - p.Khương Mai  - Thanh Xuân - Hà Nội

- Tỉnh/Thành phố:.Hà Nội                         . - Quận/Huyện:.Thanh Xuân

- Điện thoại: 04895xxxxxxx                       -  Fax: 04895xxxxxxx  

- Email: congtyban@gmail.com

2

Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: 01 /01/ 2016 ( Doanh nghiệp bạn hoạt động hôm nao ghi hôm đó)

3

Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: (Đánh dấu X)

          Hạch toán độc lập     x                              Hạch toán phụ thuộc  

4

Năm tài chính: (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch):  Áp dụng từ ngày: 01./ 01 đến ngày:  31 ./ 12

5

Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký): 30

6

Đăng ký xuất khẩu:                Có  x                         Không  

7

Tài khoản Ngân hàng/Kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

923842438374 Ngân hàng Việt Com Bank Chi Nhánh Thanh Xuân

8

Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có)

- Tên đơn vị chủ quản:...............................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

- Tỉnh/Thành phố:................................ - Quận/Huyện:.............................................

- Mã số doanh nghiệp:...............................................................................................

9

Các loại thuế phải nộp: (nếu có thì đánh dấu X):

Giá trị gia tăng                   x

Tiêu thụ đặc biệt                x

Thuế xuất, nhập khẩu     x

Tài nguyên                        x

Thu nhập doanh nghiệp    x

Môn bài                                 x

Tiền thuê đất                         x

Phí, lệ phí                          x

Thu nhập cá nhân                 x

Khác                                      x


10

Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên           x

Có văn phòng đại diện,      s

đơn vị sự nghiệp trực thuộc £

Có đơn vị trực thuộc         £

Có hợp đồng với nhà thầu,

nhà thầu phụ nước ngoài  £

11

Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có thì đánh dấu X):

Sáp nhập doanh nghiệp      £

Hợp nhất doanh nghiệp       £

Tách doanh nghiệp           £

Chia doanh nghiệp            £

 

 

 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

-         Mục lục ngân sách: Chương ............. khoản...............

-         Mã ngành nghề kinh doanh chính:.............................

-         Phương pháp tính thuế GTGT:

              Khấu trừ             £                                         Trực triếp trên GTGT      £      Trực tiếp trên doanh số            £

              Khoán     £        Không phải nộp thuế GTGT           £

-         Chi tiết mã loại hình kinh tế:..........................................

-         Nơi đăng ký nộp thuế:...........................................

-         Khu vực kinh tế:

               Kinh tế nhà nước   £                   Kinh tế có vốn ĐTNN   £

               Kinh tế tập thể       £                   Kinh tế cá thể                £

               Kinh tế tư nhân      £

 

                                                                       Ngày kiểm tra tờ khai: ........./......../20.........

                                                                                             Người kiểm tra

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 
bảng kê nộp thuế
 
bảng kê nộp thuế mẫu số 01/bknt theo thông tư 119
 
bảng kê nộp thuế theo thông tư 85
 
bảng kê nộp thuế môn bài 2015
 
bảng kê nộp thuế theo thông tư 28
 
bảng kê nộp thuế vào ngân sách nhà nước
 
bảng kê nộp thuế mẫu mới
 
bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/bknt kèm theo)

>> Link download: Mẫu bảng kê đăng ký thuế

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960