KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Nếu doanh nghiệp của bạn muốn có bảng khấu hao mòn tài sản cố định riêng cho doanh nghiệp. Thì bạn có thể làm đề xuất thời gian, tỷ lệ trích khấu hao mòn cho doanh nghiệp của mình theo bảng dưới đây:

ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ DANH MỤC VÀ GIÁ QUY ƯỚC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC BIỆT

STT

Danh mục

Giá quy ước (đồng)

Loại 1

……………………………………………………

 

 

- Tài sản A

 

 

- Tài sản B

 

 

- Tài sản C

 

Loại 2

……………………………………………………

 

 

- Tài sản A

 

 

- Tài sản B

 

 

- Tài sản C

 

Loại 3

……………………………………………………

 

 

- Tài sản A

 

 

- Tài sản B

 

 

- Tài sản C

 

 

 

 

 

Với bảng này bạn gửi đến cơ quan thuế kèm theo đơn yêu cầu xem xét trích khấu hao tài sản cố định theo doanh nghiệp tự đề ra.

khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất

tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp
 
quy định về tài sản cố định trong đơn vị hcsn
 
thông tư 162 năm 2014 của bộ tài chính
 
khấu hao tài sản cố định 2015
 
cách tính hao mòn tài sản cố định
 
thông tư 162 về tài sản cố định
 
tỷ lệ hao mòn tài sản cố định

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn