ke-toan-thuc-te

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD

Mẫu báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số: 01/BC-SDHĐ-CNKD Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán
 

BÁO CÁO

Sử dụng hóa đơn

(Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán)

 

[01]Kỳ tính thuế: Quý…….năm......

[02]Người nộp thuế:.......................................................................................................................................

[03]Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[04]Địa chỉ: ......................................................................................................................................................

 

A. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

STT

Ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ

Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tổng số

Số tồn đầu kỳ

Số mua/
phát hành trong kỳ

Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy

Trong đó

Số lượng đã sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

 

 

 

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Cộng

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Từ số

Đến số

Số
lượng

[05]

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CHI TIẾT DOANH THU TÍNH THUẾ THEO HÓA ĐƠN

I. KHAI THUẾ GTGT, TNCN                                                                                                                                          Đơn vị tính: đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Doanh thu theo hóa đơn

Số thuế phải nộp

Thuế GTGT

Thuế TNCN

(a)

(b)

(c)

1

Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa

[26]

 

 

 

2

Hoạt động dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

[27]

 

 

 

3

Hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

[28]

 

 

 

4

Hoạt động kinh doanh khác

[29]

 

 

 

5

Tổng cộng

[30]

 

 

 

 

II. KHAI CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Doanh thu, sản lượng, số lượng tính thuế

(a)

Số thuế phải nộp

(b)

1

Khai thuế TTĐB

[31]

 

 

2

Khai thuế tài nguyên

[32]

 

 

3

Khai thuế bảo vệ môi trường

[33]

 

 

4

Khai phí bảo vệ môi trường

[34]

 

 

 

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………

Chứng chỉ hành nghề số:......

............, ngày........... tháng.......... năm...........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 


Bình luận

Bình luận

Liên quan:>>> Bạn đang có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học kế toán hãy đăng ký để lại thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá trực tiếp cho bạn
dang ky hoc ke toan

>>> Bài Viết Xem Nhiều Nhất

- Lịch khai giảng kế toán Hà Nội
- Khóa học thực hành kế toán trên excel
- Khai trương cơ sở Bình Dương Giảm 50% Học phí
- Khóa học kế toán cho người đã biết kế toán
- Khóa học kế toán dành cho người chưa biết
- Khóa học kế toán xây lắp
- Khóa học phần mềm kế toán Misa, Fast
- Nhận dạy kèm riêng kế toán 1 - 1
- Học kế toán theo thông tư 200/BTC

>>> Nếu bạn thấy Hay hãy Like và Chia sẻ cho bạn bè giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn muốn nhận thông tin hay tài liệu mới nhất comment email của bạn ở phía dưới. Xin cảm ơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn