KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu báo cáo tình hình bàn giao sổ bhxh

Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ………………………….

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN …………………………..

Mẫu số 04
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT

Tên đơn vị SDLĐ

Mã số đơn vị

Số người đã nhận sổ BHXH

Số người chưa nhận sổ BHXH

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 


Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn