KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

HOC KE TOAN TONG HOP chia sẻ Mẫu đơn đề nghị giám định khả năng lao động để hưởng BHXH Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………..……………………….

Tên tôi là: Nguyễn Văn A                                                         Sinh ngày 02 tháng 06 năm 1988

Chỗ ở hiện tại: 410 Lê trọng tấn  - Thanh Xuân - Hà Nội

Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: 1353656565        Ngày cấp:  23/01/2010   Nơi cấp: CA Hà Nội 

Số sổ BHXH (nếu có): BHXH 0987343

Nghề/công việc Nhân viên cơ khí

Điện thoại liên hệ: 098232312xx

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP MẠNH DŨNG

Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:

1. Giám định: □ lần đầu      □ lại       □ tổng hợp       □ phúc quyết

2. Loại hình giám định:

- Giám định tai nạn lao động                                                                            □

- Giám định bệnh nghề nghiệp                                                                          □

- Giám định thực hiện chế độ hưu trí                                                                 □

- Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng                                                  □

- Giám định để hưởng BHXH một lần                                                               □

 

 

Ngưi viết giấy đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn