KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Download Mẫu đơn xác nhận miễn thuế TNCN 2016 cho các nhân viên cán bộ hoạt động trong chương trình vay vốn ODA

 Mẫu số: 02/XNMT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ ………….

------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

              Ngày 06 tháng 06 năm 2016

XÁC NHẬN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA

tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn về việc miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài tại Thông tư liên tịch số ABC ngày 01 tháng 02 năm 2016 của thủ tướng chính phủ;

Căn cứ công văn của (Chủ dự án) đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA của chuyên gia số 01 ngày 02 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ xác nhận của (Cơ quan chủ quản) về việc chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA được miễn thuế TNCN số 01 ngày 09 tháng 10 năm 2011; 

Cục thuế tỉnh/ thành phố Hà Nội xác nhận Ông/Bà Vương Văn Đức Quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu HC102934, ngày cấp 23/01/2015, nơi cấp Công An TP.HÀ Nội được miễn thuế TNCN đối với thu nhập là 20.000.000 VNĐ  (loại thu nhập gì) …. do thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 20/06/2016 đến 20/06/2017

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cá nhân (chuyên gia);
- Lưu: ……………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


 

 
văn bản miễn thuế thu nhập cá nhân 2016
 
nghị quyết miễn thuế thu nhập cá nhân 2016
 
nghị định miễn thuế thu nhập cá nhân 2016
 
công văn miễn thuế thu nhập cá nhân 2016
 
miễn thuế thu nhập cá nhân 2016
 
miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2015
 
>> Link download: Miễn thuế TNCN 2016

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn