Mẫu đơn đề nghị giám định hưởng BHXH

Mẫu đơn đề nghị giám định hưởng BHXH

Mẫu đơn đề nghị giám định khả năng lao động để hưởng BHXH Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016

0982.686.028