KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai - BHXH

HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ  chia sẻ Theo quy định của cơ quan BHXH khi bạn muốn nghỉ ở nhà dưỡng thai hưởng lương BHXH thì bạn cần làm mẫu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai của bệnh viện chứng thực cho bạn
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016)
Tên cơ sở y tế
Số:…………/KCB
 

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ĐỂ DƯỠNG THAI

I. Thông tin người bệnh
1. Họ và tên:      Nguyên Thị A                                              Ngày sinh: 01 /01/2000
 
2. Số thẻ BHYT: BHYT23994845
 
3. Đơn vị làm việc: Công Ty TNHH Minh Hiếu
 
II. Chẩn đoán:
 
Doạ xẩy thai
 
Số ngày cần nghỉ để điều trị bệnh: 30 ngày
 
(Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 01/02/2016 )
 
                                                                                                                                                 Ngày……tháng…..năm……
 
                                                                                                                                                     Y, bác sỹ KCB2
 
 
                                                                                                                                  (Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       Xác nhận của thủ trưởng cơ quan đơn vị
 
 
 
                                                                                                                            (Ký, họ tên, đóng dấu trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)
 

Bình luận

Dinh Van Tinh
2018-09-24 09:56:17

Toàn bộ chi phí dịch vụ kiểm toán ở từ liêm chi phí giai đoạn thực tế phát sinh sơ đồ tài khoản 128 liên quan đến giai sơ đồ tài khoản 136 toán “TSCĐ vô đoạn triển khai Sử dụng Goal Seek hình” thì các không đủ điều kiện hàm FIND và SEARCH của Excel tại Chuẩn mực kế

Vương co nuong
2019-01-04 07:33:00

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn