ke-toan-thuc-te

Mẫu không đủ điều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại Mẫu số 03/KN

Mẫu không đủ điều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại Mẫu số 03/KN Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN

Mẫu số 03/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN ngày    tháng     năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC…
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: …/TB-…

……., ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

Về việc không đủ điều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại

Ngày…/../…, Kiểm toán nhà nước nhận được đơn khiếu nại của ... (1)

Địa chỉ:......................................................................................................

Nội dung đơn: ......................................................................................... (2)

Sau khi xem xét nội dung văn bản…..; căn cứ quy định tại Quy trình giải quyết khiếu nại ban hành kèm theo Quyết định số    /2016/QĐ-KTNN ngày   tháng   năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, đơn khiếu nại của …(1)…không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì lý do sau:

....................................................................................... (3)

Kiểm toán nhà nước (Khu vực) thông báo để .......................... (1)……… được biết./.

Nơi nhận:
- ….(2)….;

- Lưu: VT, ..(4).....

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH ...

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

_____________

(1) Tên đơn vị được kiểm toán đã khiếu nại.

(2) Trích tóm tắt nội dung khiếu nại.

(3) Nêu lý do không thụ lý giải quyết.

(4) Bộ phận xử lý đơn.


Đối với các KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”

Đối với các KTNN khu vực thì bỏ dòng thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị

 

Link download:  Mẫu số 03/KN


Bình luận

Bình luận

Liên quan:>>> Bạn đang có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học kế toán hãy đăng ký để lại thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá trực tiếp cho bạn
dang ky hoc ke toan

>>> Bài Viết Xem Nhiều Nhất

- Lịch khai giảng kế toán Hà Nội
- Khóa học thực hành kế toán trên excel
- Khai trương cơ sở Bình Dương Giảm 50% Học phí
- Khóa học kế toán cho người đã biết kế toán
- Khóa học kế toán dành cho người chưa biết
- Khóa học kế toán xây lắp
- Khóa học phần mềm kế toán Misa, Fast
- Nhận dạy kèm riêng kế toán 1 - 1
- Học kế toán theo thông tư 200/BTC

>>> Nếu bạn thấy Hay hãy Like và Chia sẻ cho bạn bè giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn muốn nhận thông tin hay tài liệu mới nhất comment email của bạn ở phía dưới. Xin cảm ơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn