ke-toan-thuc-teMẫu phiếu đề xuất xử lý - Mẫu số 01/KN 2016

Mẫu phiếu đề xuất xử lý - Mẫu số 01/KN Ban hành kèm theo Quyết định số    /2016/QĐ-KTNN ngày     tháng   năm 2016  của Tổng Kiểm toán nhà nước

Mẫu số 01/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2016/QĐ-KTNN ngày     tháng   năm 2016  của Tổng Kiểm toán nhà nước)

ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

1. Cơ quan, tổ chức gửi văn bản đến Kiểm toán nhà nước:

Tên cơ quan, tổ chức gửi văn bản: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức danh người đại diện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tên Báo cáo kiểm toán bị khiếu nại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Tóm tắt nội dung văn bản của cơ quan, đơn vị gửi đến:

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Các tài liệu kèm theo (nếu có):

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ý kiến trình xử lý:

5.1 Không thuộc thẩm quyền của Kiểm toán nhà nước

(Đề xuất xử lý):

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Thuộc thẩm quyền của Kiểm toán nhà nước

(Đề xuất xử lý):

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

. . . . . , ngày . . . . . .tháng . . . . . . . năm . . . . . .

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

. . . . . . , ngày . . . . . .tháng . . . . . . . năm . . . . . .

Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý

(ký, ghi rõ họ tên)

 Ý kiến của lãnh đạo đơn vị (nếu có): . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . .

 

 

 

>> Link download: Mẫu số 01/KN


Bình luận

Bình luận

Liên quan:>>> Bạn đang có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học kế toán hãy đăng ký để lại thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá trực tiếp cho bạn
dang ky hoc ke toan

>>> Bài Viết Xem Nhiều Nhất

- Lịch khai giảng kế toán Hà Nội
- Khóa học thực hành kế toán trên excel
- Khai trương cơ sở Bình Dương Giảm 50% Học phí
- Khóa học kế toán cho người đã biết kế toán
- Khóa học kế toán dành cho người chưa biết
- Khóa học kế toán xây lắp
- Khóa học phần mềm kế toán Misa, Fast
- Nhận dạy kèm riêng kế toán 1 - 1
- Học kế toán theo thông tư 200/BTC

>>> Nếu bạn thấy Hay hãy Like và Chia sẻ cho bạn bè giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn muốn nhận thông tin hay tài liệu mới nhất comment email của bạn ở phía dưới. Xin cảm ơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn