Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 TT 95/2016/TT-BTC

Link down load mẫu bảng kê BẢNG KÊ Các đơn vị độc lập Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 TT 95/2016/TT-BTC

 

 BẢNG KÊ Các đơn vị độc lập

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

 

Tên người nộp thuế: ........................................................................................

Mã số thuế (nếu có): ......................................................................................    

 

STT

Mã số thuế (nếu có)

Tên gọi

Số nhà, đường phố (thôn, xóm)

Phường/xã

Quận/huyện

Tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

34.204.189.171

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào