ke-toan-thuc-teMẫu số: 01/TKN-XSBHĐC tờ khai thuế năm

Mẫu số: 01/TKN-XSBHĐC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ NĂM

(Áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp,

hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm)

[01] Năm:………

[02] Lần đầu:                           [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Người nộp thuế:…….........………....………...………………...................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

[07] Điện thoại:……...............…….[08] Fax:……….……….... [09] Email:…..…...…….

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): ……………………………….

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): …………………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….............................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ............................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ........................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................ngày....../......./..................................................

[21] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số………………ngày……tháng……năm……...............

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu  trong năm

Số thuế TNCN phải nộp

Số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp

Số thuế TNCN phải nộp bổ sung

(a)

(b)

(c)

(d)=(b)-(c)

1

Hoạt động đại lý xổ số

[22]

 

 

 

 

2

Hoạt động đại lý bảo hiểm

[23]

 

 

 

 

3

Hoạt động bán hàng đa cấp

[24]

 

 

 

 

4

Hoạt động kinh doanh khác

[25]

 

 

 

 

5

Tổng cộng

[26]

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

              ......, ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Bình luận

Bình luận

Liên quan:>>> Bạn đang có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học kế toán hãy đăng ký để lại thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá trực tiếp cho bạn
dang ky hoc ke toan

>>> Bài Viết Xem Nhiều Nhất

- Lịch khai giảng kế toán Hà Nội
- Khóa học thực hành kế toán trên excel
- Khai trương cơ sở Bình Dương Giảm 50% Học phí
- Khóa học kế toán cho người đã biết kế toán
- Khóa học kế toán dành cho người chưa biết
- Khóa học kế toán xây lắp
- Khóa học phần mềm kế toán Misa, Fast
- Nhận dạy kèm riêng kế toán 1 - 1
- Học kế toán theo thông tư 200/BTC

>>> Nếu bạn thấy Hay hãy Like và Chia sẻ cho bạn bè giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn muốn nhận thông tin hay tài liệu mới nhất comment email của bạn ở phía dưới. Xin cảm ơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn