Mẫu số 01a - Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

Link download và tải về Mẫu số 01a - Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại quá trình sử dụng lao động hoặc công cụ dụng cụ, tài sản cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập - Tự do - Hạnhphúc
---------------
 

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

 
(đối với cá nhân bị thiệt hại)
 
Kínhgửi: CÔNG TY TNHH MẠNH THÁI 
 
Tên tôi là: Nguyễn văn An
 
Địa chỉ: số 1 Hà nộ - Thanh xuân - Hà Nội
 
Theo Quyết định/Bản án số: 001 ngày 23  tháng 07 năm 2015 của CÔNG TY TNHH MẠNH THÁI  về việc bồi thường thiệt hại vi phạm sử dụng lao động, Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:
 
1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)
 
Tên tài sản: Xe máy Yamaha bị mất lốp
 
Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):       
+ Màu đỏ
+ Sirius
+ Mới 90%
 
Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng): Mất bộ lốp sau
 
Giá trị tài sản khi mua: 20.000.000 VND
 
Giá trị tài sản khi bị xâm phạm: 200.000 VNĐ
 
Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có): 500.000 VNĐ
 
(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)
 
Mức yêu cầu bồi thường: 1.000.000 VNĐ
 
2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)
3.000.000 VNĐ. ( 10 ngày chạy xe ôm)
(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)
 
3. Thiệt hại khác (nếu có): không có
(Kèm theo tài liệu chứng minh – nếu có)
 
4. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường: 4.000.000 VNĐ.
 
Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.
 
ngày 23 tháng 07 năm 2015
Người yêu cầu bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng)
 
mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại
 
mẫu đơn yêu cầu bồi thường dân sự
 
mẫu đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm
 
mẫu đơn đòi bồi thường thiệt hại
 
mẫu đơn yêu cầu thi hành án
 
mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai
 
mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
 
mẫu đơn yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ
 
35.175.200.4

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn