Mẫu số 06- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Tải về ngay Mẫu số 06- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC download miễn phí bản mới nhất 2016

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 06- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng….. năm……

Số: ………………

TT

Họ và tên

Hệ số lương

Hệ số phụ cấp chức vụ

Cộng hệ số

Tiền lương tháng

Mức lương

Làm thêm ngày làm việc

Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật

Làm thêm ngày lễ, ngày tết

Làm thêm buổi đêm

Tổng cộng tiền

Số ngày nghỉ bù

Số tiền thực được thanh toán

Người nhận tiền ký tên

Ngày

Giờ

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thanh toán

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ………………………………………………….

(Kèm theo.... chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng….. năm…..)

 


Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng... năm
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

34.204.189.171

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn