ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Mẫu số S03a-DNN Sổ nhật ký chung file word dùng cho QĐ48 và TT200 BTC các bạn nhé

Ghi sổ kế toán được ghi lại trong nhật ký để theo ngày. Một công ty có thể sử dụng các tạp chí đặc biệt (bán hàng, mua hàng, giải ngân tiền mặt, chứng từ thu tiền), hoặc phần mềm kế toán của nó sẽ tạo ra các mục cho các giao dịch thường xuyên, nhưng sẽ luôn có một tạp chí nói chung , trong đó để ghi lại các giao dịch, chẳng hạn như khấu hao , các khoản nợ xấu , bán tài sản, vv trong nhật ký chung bạn phải nhập tài khoản để được ghi nợ và tài khoản để được khấu trừ và số tiền.

Khi một giao dịch được ghi lại trong nhật ký chung, số tiền này sau đó được gửi đến tài khoản thích hợp. Tài khoản (chẳng hạn như tiền mặt, các khoản phải thu , Thiết bị, khấu hao lũy kế , bán hàng, chi phí điện thoại, vv) được chứa trong các chung sổ cái .

Để tóm tắt lại ... nhà sổ cái tài khoản của công ty. Các tạp chí nói chung là một nơi để đầu ghi một entry trước khi nó được gửi vào tài khoản thích hợp.

 

 

 

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: .... Đơn vị tính: .................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

 

 

 

 

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

x

x

x

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: .......

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 
sự khác nhau giữa sổ cái và sổ chi tiết
 
sự khác nhau giữa sổ cái và sổ nhật ký chung
 
sổ cái là gì
 
sổ chi tiết là gì
 
hình thức kế toán nhật ký chung
 
hình thức kế toán nhật ký sổ cái
 
sổ nhật ký chung là gì
 
hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
 
>> Link download: Mẫu số S03a-DNN

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960