KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Download mẫu tờ khai thuế môn bài 2016

Link tải và download Mẫu tờ khai thuế môn bài 2016 mới nhất theo tt 28 và thông tư 156 bct

 

 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm 2016

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người nộp thuế : NGUYÊN VÂN ANH

[05] Mã số thuế: 197345735

[06] Địa chỉ:  Số 300 Lê trọng tấn - Thanh xuân - Hà Nội

[07] Quận/huyện: .Thanh Xuân  [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại: 04649653  [10] Fax: .04649653  [11] Email: mailien@gmail.com

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................

      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

 

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng

Bậc môn bài

Mức thuế môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

1

 

Người nộp thuế môn bài

.........................................................................................................

 

[22]

 

 

 

 

 

2

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

........................................................................................

..........................................................................................

 

 

[23]

 

 

 

3

Tổng số thuế môn bài phải nộp

[24]

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

 

                                                 ....,Ngày......... tháng........... năm..........

      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư 156 mẫu tờ khai thuế môn bài tt156 mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất 2014 mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế gtgt tải mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư 28 mẫu tờ khai thuế môn bài bổ sung

 

Link download: Tờ khai thuế môn bài


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn