ke-toan-thuc-te

htkk 3.4.7

Mẫu xác minh người nộp thuế tại địa chỉ Mẫu số: 15/BB- BKD

Link download Mẫu xác minh người nộp thuế tại địa chỉ Mẫu số: 15/BB- BKD theo thông tư 95/2016 btc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

 

BI