Một kế toán thuế cần phải làm những gì

Mô tả công việc kế toán thuế phải làm Một kế toán thuế cần phải làm những gì Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán HTKK, sử dụng word excel, TNCN, IBHXH

Một nhân viên kế toán thuế không chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ hệ thống sổ kế toán tổng hợp các vấn đề liên quan đến chức năng của báo cáo tài chính và quản lý hằng ngày, kê khai thuế, quyết toán thuế cho doanh nghiệp...mà một kế toán thuế cần làm rất nhiều công việc như:
 
- Chuẩn bị thanh toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.
 
- Nghiên cứu và chuẩn bị các giấy tờ làm việc cho chênh lệch về thuế.
 
- Thực hiện xem xét tích lũy cuối năm và chuẩn bị các điều khoản thuế.
 
- Chuẩn bị khai thuế thu nhập cá nhân, GTGT...
 
- Chuẩn bị khai thuế tài sản cá nhân khác nhau.
 
- Chuẩn bị / Xem xét hồ sơ khác nhau về thuế: Báo cáo thường niên, thuế phi vật thể, bán hàng và thuế sử dụng.
 
- Nghiên cứu thuế các Dự án kinh doanh sắp tới.
 
- Duy trì hệ thống khai thuế ổn định.
 
- Bám sát các diễn biến hiện nay trong lĩnh vực thuế.
 
- Cung cấp một nguồn thông tin trong lĩnh vực thuế trong công ty.
 
- Hỗ trợ trong việc lập kế và phân tích tài chính.
 
- Tính thuế TNCN cho nhân viên.
 
- Sắp xếp hoá đơn chứng từ theo trình tự.
 
- Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
 
- Kê khai thuế gtgt , nộp thuế môn bài hàng năm.
 
- Điều chỉnh, kiểm tra các loại tờ khai.
 
- Cân đối thuế đầu ra, đầu vào..

Năng lực cần có một kế toán thuế

Phân tích - tổng hợp thông tin phức tạp và đa dạng; thu thập và nghiên cứu dữ liệu; sử dụng trực giác và kinh nghiệm để bổ sung dữ liệu; thiết kế làm việc lưu chuyển và thủ tục.
 
Giải quyết vấn đề - Xác định và giải quyết vấn đề một cách kịp thời; tập hợp và phân tích thông tin khéo léo; phát triển các giải pháp thay thế; hoạt động tốt trong vấn đề nhóm giải quyết các tình huống; sử dụng lý do ngay cả khi đối phó với các chủ đề về tình cảm.
kỹ năng kỹ thuật - đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu riêng; theo đuổi đào tạo và cơ hội phát triển; phấn đấu để không ngừng nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng; cổ phần chuyên môn với những người khác.
 
Phán xét - Hiển thị sẵn sàng để đưa ra quyết định; âm vật và phán đoán chính xác; hỗ trợ và giải thích lý do cho quyết định; bao gồm những người thích hợp trong quá trình ra quyết định; làm cho các quyết định kịp thời.
 
Tính chuyên nghiệp - Phương pháp tiếp cận người khác một cách lịch thiệp; phản ứng tốt dưới áp lực; đối xử với những người khác tôn trọng và xem xét bất kể tình trạng hay vị trí của mình với; chấp nhận trách nhiệm cho hành động của mình; sau hết cam kết.
 
Làm theo hướng dẫn, trả lời chỉ đạo quản lý; chịu trách nhiệm cho hành động của mình; giữ cam kết; cam kết lâu giờ làm việc khi cần thiết để đạt được mục tiêu; hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn hoặc thông báo cho người thích hợp với một kế hoạch thay thế.
Chất lượng - Thể hiện chính xác và triệt để; trông cho cách để cải thiện và nâng cao chất lượng; áp dụng thông tin phản hồi để cải thiện hiệu suất; màn hình sở hữu công việc để đảm bảo chất lượng.
 
Sáng kiến ​​- Các tình nguyện viên sẵn sàng; thực hiện hoạt động tự phát triển; tìm trách nhiệm tăng; có hành động độc lập và rủi ro tính toán; trông cho và tận dụng các cơ hội; yêu cầu và cung cấp giúp đỡ khi cần thiết.
 
Kỹ năng cần có:
 
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán HTKK, sử dụng word excel, TNCN, IBHXH, 
 
Chúc bạn thành công !
 
54.146.98.143

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn