Bạn muốn biết được Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 của các khu vực trên cả nước bạn có thể xem mức lương tối thiểu khu vực bạn tại đây
 
Tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP của chính phủ có quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2016 có quy định rõ các khu vực 1, 2, 3, 4..bắt đầu được áp dụng năm 2016. Đây là mức lương tối thiểu được áp dụng để đóng BHXH đối với doanh nghiệp hiện nay.
 
- Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015) ( Khu vực thành phố như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng..)
 
- Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015). ( Khu vực thị xã, thị trấn trên cả nước )
 
- Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015). ( Khu vực nông thôn )
 
- Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015). ( khu vực miền núi )
 
Chúc bạn thành công !
3.80.60.248

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào