Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 Chốt mức lương tối thiểu vùng 2017, Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2017: Chỉ tăng 7,3%, Đề xuất tăng lương tối thiểu chỉ 5%: Quá tệ bạc với người lao động, Lương tối thiểu có thể tăng 100.000-350.000 đồng/tháng
 
 
Ngày 02/08/2016 hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt mức tiền lương tối thiểu vùng năm 2017 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2017. Với quy định mức lương tối thiểu vùng như sau:
 
- Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016). ( Khu vực thành phố như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng..)
 
- Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016).( Khu vực thị xã, thị trấn trên cả nước )
 
- Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016). ( Khu vực nông thôn )
 
- Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016). ( khu vực miền núi )
 
Đồng thời kế toán tiền lương tối thiểu năm 2016. Mức lương tối thiểu đóng BHXH cho các bạn. Nhiều nhận định cho rằng mức tăng chỉ 7,3% này chỉ đủ bù trượt giá mà thôi.
 
Chúc bạn thành công !
54.92.148.165

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn