Lỗi Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế chậm

Lỗi Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế chậm

Lỗi Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế chậm sau 10 ngày Mức xử phạt: 2 – 4 triệu đồng

0982.686.028