Lỗi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập

Lỗi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập

Lỗi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập Mức xử phạt: 4 – 8 triệu đồng. (Áp dụng từ 01/8/2016

0982.686.028