Nghiệp vụ kế toán
Mô tả công việc kế toán tiền lương

Mô tả công việc kế toán tiền lương

Mô tả công việc kế toán tiền lương phải làm Lương Kế toán Mô tả công việc mẫu, nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán tiền lương như thế nào.
Mô tả công việc kế toán bán hàng

Mô tả công việc kế toán bán hàng

Mô tả công việc kế toán bán hàng Một kế toán bán hàng cần làm những việc gì cần kỹ các kỹ năng nghiệp vụ bán sale nào tốt nhất.
Mô tả công việc kế toán thuế phải làm

Mô tả công việc kế toán thuế phải làm

Mô tả công việc kế toán thuế phải làm Một kế toán thuế cần phải làm những gì Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán HTKK, sử dụng word excel, TNCN, IBHXH
Tạo lịch hàng tháng trong exce với mã VBA

Tạo lịch hàng tháng trong exce với mã VBA

Tạo lịch hàng tháng trong exce với mã VBA nhấp vào New trên cửa sổ bên trái và kích Lịch từ Office.com Templates
Chèn nút Radio trong Excel bằng tay

Chèn nút Radio trong Excel bằng tay

Chèn nút Radio trong Excel bằng tay va Làm thế nào để chèn một nút radio hoặc nút tùy chọn trong Excel?
Kết hợp nhiều cells vào một cells với mã VBA

Kết hợp nhiều cells vào một cells với mã VBA

Kết hợp nhiều cells vào một cells với mã VBA Các mã VBA sau đây có thể giúp bạn kết hợp nhiều tế bào vào một tế bào, và bạn có thể áp dụng mã với các bước sau
Kết hợp nhiều ô cells vào một ô cells với Command Merge

Kết hợp nhiều ô cells vào một ô cells với Command Merge

Kết hợp nhiều ô cells vào một ô cells với Command Merge Làm thế nào để hợp nhất các tế bào (kết hợp nội dung các tế bào) trong Excel mà không làm mất dữ liệu?
Hiển thị hoặc ẩn Row & Headers cột trong Excel?

Hiển thị hoặc ẩn Row & Headers cột trong Excel?

Hiển thị hoặc ẩn Row & Headers cột trong Excel? Nếu bạn muốn hiển thị hoặc ẩn các đề hàng và tiêu đề cột trong bảng tính hoạt động
Đặt Lỗi cảnh báo cho giới hạn độ dài văn bản

Đặt Lỗi cảnh báo cho giới hạn độ dài văn bản

Đặt Lỗi cảnh báo cho giới hạn độ dài văn bản Các cảnh báo lỗi sẽ được hiển thị sau khi bạn nhập không hợp lệ dữ liệu.
Đặt tin đầu vào cho giới hạn độ dài văn bản

Đặt tin đầu vào cho giới hạn độ dài văn bản

Validation dữ liệu cho phép chúng tôi để đặt tin đầu vào cho giới hạn độ dài văn bản bên cạnh ô đã chọn. Đặt tin đầu vào cho giới hạn độ dài văn bản
Giới hạn ký tự chiều dài trong ô cell

Giới hạn ký tự chiều dài trong ô cell

Đôi khi bạn có thể muốn hạn chế bao nhiêu ký tự người dùng can đầu vào cho một ô. Ví dụ, bạn muốn giới hạn lên đến 10 ký tự có thể được nhập vào một ô.
Sửa lỗi font chữ HTKK 3.3.8 - 3.3.9

Sửa lỗi font chữ HTKK 3.3.8 - 3.3.9

Tôi xin hướng dẫn Sửa lỗi font chữ HTKK 3.3.8 - 3.3.9 thành công 100% trên phiên bản HTKK 3.3.6, HTKK 3.3.7, HTKK 3.3.9
Mẫu đơn đề nghị giám định hưởng BHXH

Mẫu đơn đề nghị giám định hưởng BHXH

Mẫu đơn đề nghị giám định khả năng lao động để hưởng BHXH Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016
Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Bạn muốn nghỉ ngơi một thời gian mà muốn nhận trợ cấp BHXH bạn cần sử dụng Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để nộp công ty và cơ quan bảo hiểm xã hội.
Mẫu báo cáo tình hình bàn giao sổ bhxh

Mẫu báo cáo tình hình bàn giao sổ bhxh

Mẫu báo cáo tình hình bàn giao sổ bhxh Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam
Phiếu đối chiếu quá trình đóng bhxh

Phiếu đối chiếu quá trình đóng bhxh

Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam
Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ BHXH Mẫu số 02

Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ BHXH Mẫu số 02

Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam)
Danh sách giao nhận sổ BHXH Mẫu số 01 4027/BHXH

Danh sách giao nhận sổ BHXH Mẫu số 01 4027/BHXH

Danh sách giao nhận sổ BHXH Mẫu số 01 4027/BHXH Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-Số ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam
Quy trình rà soát sổ BHXH của người lao động

Quy trình rà soát sổ BHXH của người lao động

Bạn muốn được rà soát bhxh của mình hãy làm theo Quy trình rà soát sổ BHXH của người lao động sau đây
Nguyên tắc rà soát sổ BHXH

Nguyên tắc rà soát sổ BHXH

Thực hiện rà soát sổ BHXH của người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động (đơn vị) đảm bảo đầy đủ,
Quy trình bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Quy trình bàn giao sổ BHXH cho người lao động

người lao động nhận lại sổ BHXH theo Quy trình bàn giao sổ BHXH cho người lao động sau đây của cơ quan bảo hiểm
Sắp xếp các sheet theo abc trong excel

Sắp xếp các sheet theo abc trong excel

Sắp xếp các sheet theo abc trong excel bạn có thể sắp xếp hoặc sắp xếp thứ tự các tab bảng tính trong Excel bằng cách kéo và thả các tab sheet trên thanh sheet tab
khóa và bảo vệ công thức trong Excel?

khóa và bảo vệ công thức trong Excel?

Hướng dẫn đặt password và khóa và bảo vệ công thức trong Excel? công thức với Format Cells và bảo vệ chức năng Bảng
Chuyển đổi tiền tệ trong Microsoft Excel?

Chuyển đổi tiền tệ trong Microsoft Excel?

Chuyển đổi tiền tệ trong Microsoft Excel? chuyển đổi USD sang tiền tệ khu vực của bạn, chẳng hạn như EURO. Làm thế nào bạn có thể chuyển đổi dữ liệu lớn cùng một lúc?
Đăng ký sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Đăng ký sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Nguyên tắc và các thủ tục hồ sơ Đăng ký sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử lần đầu hoặc cấp lại lần 2

0972.868.960