Mô tả công việc kế toán thuế phải làm

Mô tả công việc kế toán thuế phải làm

Mô tả công việc kế toán thuế phải làm Một kế toán thuế cần phải làm những gì Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán HTKK, sử dụng word excel, TNCN, IBHXH

0982.686.028