Bạn hãy nêu những ưu điểm, nhược điểm hay là Những thuận lợi và bất lợi của nợ và vốn tài chính trong kế toán doanh nghiệp
 
Nợ và vốn chủ sở hữu là hai lựa chọn cơ bản của mình để quyên tiền cho một công ty mới thành lập hoặc phát triển kinh doanh. nợ tài chính bao gồm các khoản vay dài hạn mà quý vị nhận được từ các ngân hàng. vốn chủ sở hữu là tư nhân đầu tư tiền bạn nhận được để đổi lấy một cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp.
 
Sau đây KẾ TOÁN THỰC TẾ đưa ra các phân tích về nợ và vốn tài chính:
 
Ưu điểm nợ
 
nợ tài chính cho phép bạn trả tiền cho các tòa nhà mới, thiết bị và các tài sản khác được sử dụng để phát triển doanh nghiệp của bạn trước khi bạn kiếm được những khoản tiền cần thiết. Đây có thể là một cách tuyệt vời để theo đuổi một chiến lược phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là nếu bạn có quyền truy cập vào lãi suất thấp. liên quan chặt chẽ là lợi thế của trả nợ dần dần theo một khoảng thời gian. So với vốn chủ sở hữu, bạn cũng có lợi vì không từ bỏ bất kỳ quyền sở hữu hoặc kiểm soát của doanh nghiệp.
 
Nhược điểm nợ
 
Những bất lợi rõ ràng nhất của khoản nợ tài chính là bạn phải hoàn trả khoản vay, cộng với lãi suất. Nếu không làm như vậy cho thấy bất động sản và tài sản của bạn để lấy lại của ngân hàng. nợ tài chính cũng được vay với thu nhập tương lai. Điều này có nghĩa là thay vì sử dụng tất cả lợi nhuận trong tương lai để phát triển kinh doanh hoặc để thanh toán chủ sở hữu, bạn phải phân bổ một phần để trả nợ. Sử dụng quá nhiều nợ có thể hạn chế nghiêm trọng dòng tiền tương lai và bóp nghẹt tăng trưởng.
 
Vốn chủ sở hữu lợi thế
 
vốn chủ sở hữu không phải hoàn trả lại. Thêm vào đó, bạn chia sẻ rủi ro và trách nhiệm của chủ sở hữu công ty với các nhà đầu tư mới. Vì bạn không cần phải thực hiện thanh toán nợ, bạn có thể sử dụng các dòng tiền được tạo ra để tiếp tục phát triển công ty hoặc để đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác. Duy trì mức thấp tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu cũng đặt bạn ở một vị trí tốt hơn để có được một khoản vay trong tương lai khi cần thiết.
 
Nhược điểm vốn chủ sở hữu
 
Bằng cách tham gia vào đầu tư cổ phần, bạn bỏ quyền sở hữu một phần và, đến lượt nó, một số mức độ thẩm quyền ra quyết định về doanh nghiệp của bạn. các nhà đầu tư vốn lớn thường nhấn mạnh vào cách đặt đại diện trên bảng công ty hoặc ở các vị trí điều hành. Nếu doanh nghiệp của bạn mất đi, bạn phải chia sẻ một phần thu nhập của bạn với các nhà đầu tư vốn cổ phần. Theo thời gian, phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu khác có thể vượt quá những gì bạn đã có thể hoàn trả trên khoản vay.
 
>> Mời bạn tham khảo: Những thuận lợi nợ ngắn hạn
3.87.147.184

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn